ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Par kampaņu

„Latio” kampaņa „Nemaldies sava īpašuma vērtībā!” domāta meža un lauksaimniecības zemju, kā arī lauku sētu īpašniekiem, lai veicinātu zināšanas par īpašuma vērtības noteikšanu un dažādām aktualitātēm iesaistīto pušu tiesībās un pienākumos.

Īpašuma vērtības noteikšana ir sarežģīts process, un profesionāļu iesaiste tajā var palīdzēt izvairīties no finansiālām, juridiskām un stratēģiskām kļūdām. “Latio” aicina katru, kuram pieder meža, lauksaimniecības zeme vai lauku sēta, pārbaudīt, vai viņi nemaldās sava īpašuma patiesajā vērtībā.

Mūsu līdzšinējā pieredze ar klientiem, tirgus situāciju pētījumi Latvijā, Baltijā un Eiropā, kā arī publisko datu analīze rāda – minēto nekustamo īpašumu vērtību nav iespējams tik vienkārši kategorizēt un katrā individuālajā gadījumā to ietekmē vairāki dažādi un būtiski faktori. „Latio” speciālisti atzīst, ka meža un lauksaimniecības zemju īpašnieki lēmumu par pārdošanu nereti izdara, nesaņemot patiesu, plašu informāciju par faktisko tirgus situāciju. Tas ietekmē pārējo nozares darījumu attīstību un cenu līmeni.

Aicinām atcerēties – pircēja piedāvājums nav īpašuma patiesais novērtējums! Lai pasargātu sevi un nekļūdītos, pārdodot savu nekustamo īpašumu, “Latio” eksperti iesaka veltīt tirgus situācijas izpētes procesam pietiekamu laiku un enerģiju. Plānojot darījumu ar savu meža vai lauksaimniecības zemi, vērtīgi zināt, kam būtu jāpievērš būtiska uzmanība, lai izvairītos no finansiāla zaudējuma īstermiņā vai ilgtermiņā. Ir faktori, ko novērtēt var pats īpašnieks vai viņa pilnvarotais, apsekojot teritoriju, kā arī ir tādi, kā analīzei nepieciešama speciālistu ekspertīze.

„Latio” kampaņa aicina piesaistīt zinošus profesionāļus sava īpašuma novērtēšanā, lai nebūtu jāmaldās sava īpašuma vērtībā!

Pieteikties konsultācijai ar Latio

Latio veiks neatkarīgu Tavas zemes, mežu, īpašuma vai uzņēmuma vērtēšanu, kā arī sniegs bezmaksas konsultācijas, kā efektīgāk izmantot savu īpašumu.

Pieteikties

KĀ NEMALDĪTIES DARĪJUMOS AR MEŽA ĪPAŠUMU?

Noskaidro!